Bäställ nu

bäställ nu din sommatr i bilder

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bild på Seresto vet. för hund över 8 kg, halsband 4,50 g + 2,03 g 1 st

Seresto vet. för hund över 8 kg, halsband 4,50 g + 2,03 g 1 st

Seresto vet halsband för hund över 8 kg. Halsbandet förebygger angrepp av fästingar, loppor och löss. Halsbandets längd 70 cm. Deinnehållsämnena i Seresto vet är imidakloprid och flumetrin. Ämnena frisätts sakta och kontinuerligt i låga koncentrationer från halsbandets polymer-matrissystem till hunden. De båda innehållsämnena är närvarande i hundens päls i acaricida/insekticida koncentrationer under hela den effektiva perioden. De aktiva substanserna sprids från stället med direktkontakt över hela hudytan.

Seresto vet är resistent mot vatten och förblir verksam även om hunden blir våt. Hunden bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller frekvent schamponering då verkningstiden kan nedsättas. Studier har visat att månatlig schamponering eller bad minskar inte signifikant verkningstiden på 8 månader mot fästingar efter omfördelning av aktiva substanser i pälsen medan produktens effekt mot loppor gradvis minskar från 5:e månaden.

Mot loppor
Seresto vet används för behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis) under 7 till 8 månader. Effekt mot loppor börjar omedelbart efter att halsbandet har satts på. Halsbandet skyddar djurets närmaste omgivning mot utveckling av lopplarver under 8 månader. Seresto vet. kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudinflammation orsakad av loppor.

Mot fästingar
Halsbandet har bestående acaracid (dödande) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under 8 månader. Den är effektiv mot larv- nymf- och vuxna fästingar. Fästingar som redan sitter på hunden när behandlingen påbörjas dör inte alltid inom 48 timmar efter applicering av halsbandet utan kan sitta kvar synliga. Det rekommenderas därför att fästingar som redan finns på hunden vid applicering avlägsnas. Förhindrande av angrepp av nya fästingar börjar inom två dagar efter applicering av halsbandet.
Mot pälsätande lus
För behandling av pälsätande lusangrepp (Trichodectes canis) bör halsbandet sättas på innan lopp- eller fästingsäsongen börjar.
Viktig information: 
Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Personer med känd överkänslighet för innehållet i halsbandet skall undvika kontakt med halsbandet. Förvara påsen med halsbandet i ytterförpackningen tills det används. Tvätta händerna med kallt vatten efter att halsbandet har satts på.
Behandla inte hundvalpar yngre än 7 veckor. Seresto vet skall inte användas vid känd överkänslighet mot substanser eller mot något av hjälpämnena.
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________