Fakta om apor och halv apor

 

 • Föda: De flesta apor äter både växter och djur. Vissa äter även jord. Apor skalar även deras bananer och inte äter skalet
 • Monogame aporna: Hoppapor (Callicebus) är sällsynta eftersom de är monogama. De har samma partner livet ut och blir frustrerade när de är separerade. Hoppaporna smeker sin partner ofta och tillbringar mycket tid nära varandra
 • Ny alfahane: När en grupp markattartade apor (Cercopithecidae) får en ny ledare så brukar i vissa fall den nya alfahannen döda alla barnen som fortfarande lever. Detta är en evolutionär beteende eftersom den skyddar den manliga egen avkomma från andra hanars avkommor
 • Snacks: Mandrilerna har små håligheter i kinderna där de lagrar mat som äts som snacks när de behöver
 • Vrålapor: Vrålapor (Alouatta) är de mest högljudda av alla apor och halvapor. Deras vrål kan höras längre än 3 kilometer i skogen och mer än fyra kilometer i öppna områden
 • Apor i Europa: Vrålapan (Macaca sylvanus) kallas också ”Gibraltar apa” och är den enda fritt levande sortens apa som lever i Europa
 • Sjukdomar: Det är vanligaste är att apor har tuberkulos, hepatit och herpes
 • Människo- och ap-föda: Man vet vissa arter av apor jagar lemurer som livsmedel (t.ex. röda och gröna colobusaber)
 • Skillnader mellan apor och halvapor

  • Primat: Apor (Haplorhini) och halvapor (Strepsirhini) utgör tillsammans order Primater (Primates). Apor anses vara mer utvecklade än vad halvapor är
  • Arter: Det finns 149 arter av apor (inklusive människan) som är indelade i spökapor (Tarsii), västapor (Platyrrhini) och östapor (Catarrhini). Det finns 48 halvaparter
  • Svans: Den mest uppenbara skillnaden mellan apor och halvapor är att aporna inte har en svans (som alla halvapor har)
  • Svajande: Apor och spindelapan svingar sig från gren till gren genom att använda sina armar – bara några apor gör detta. De springer istället från gren till gren

   

  Fakta om de olika människoaparterna

  Människoapor är namnet för en grupp av människoliknande apor som även genetiskt är relativt nära besläktade till människor. Människoapor är: orangutang, gorillor, schimpanser, dvärgschimpanser och gibboner.

   

  Orangutanger

  • Orangutanger gör ett bo i träden där de sover. Deras ungar föds även i dessa bon
  • Orangutanger kan leva upp till 50 år
  • Orangutangerna får oftast bara en ny unge vart 6-7 år. Barnet bor med sin mor till den är 6 – 7 år

   

  Gorillor

  • Gorillor äter mestadels frukt, löv, bark, termiter och larver
  • Gorillor kan vara blå-svart till brungrå
  • Gorillor kan bli upp till 1,7 meter lång och väga upp till 165 kg

   

  Schimpanser

  • Schimpanserna tuggar bladen för att absorbera vatten (som en svamp) när de måste dricka
  • Schimpans hanar kan vara upp till sex gånger starkare än en vuxen människa
  • Schimpanser har 98 % av sitt DNA gemensamt med människor

   

  Dvärgschimpanser

  • Lever i stora grupper med mer än 100 medlemmar
  • Dvärgschimpansen använder ibland pinnar för att försvara sig
  • Dvärgschimpanser tillsammans med schimpanser är den art som är vår närmaste levande släkting

   

  Gibboner

  • Gibbonerna är människoapart eller liknar människan åtminstone. Detta är inte bara fysiskt utan beteendemässigt också. Gibbonerna är mindre utvecklade än de övriga människoaparterna
  • Gibbonerna är mästare i svängning mellan trädgrenar, där de kan röra sig upp till 55 km/per timme!
  • Gibbonerna är monogama (dvs. de har endast en partner) vilket är sällsynt bland primater