Fakta om hundar

Kännetecken

Bara bland tamhunden finns det över 400 olika raser, främst som uppkommit genom människans avel på hunden. Det som är gemensamt med alla hunddjuren är att den har fyra fullständiga tår vid de bakre extremiterna och fyra till fem tår vid de främre.

Föda

Hunddjuren tillhör ordningen rovdjur och även om samtliga hunddjur jagar och fäller sina byten så finns det stora skillnader mellan dem. Beroende på art är vanliga byten ibland mindre däggdjur som jagas av ett ensamt hunddjur till större däggdjur som fälls av hunddjur i flock.

Utbredning

Idag finns hunddjur över nästan hela världen. Det är bara i Antarktis där hunddjur saknas. Det har tidigare funnits draghundar stationerade på Antarktis men 1994 flyttades de sista draghundarna därifrån. Var hunden ursprungligen uppkom finns flera teorier om. En av de teorier som framhävs är att hunden ursprungligen kom från Asien, närmare Kina och därifrån spred sig till resten av världen. Spridandet skedde till stor del med hjälp av människan.

Sjukdomar

Hunddjuren har visat sig vara speciellt mottagliga för rabiesvirus. Ett virus de sedan kan smitta till andra däggdjur, till exempel människan.